Ledige stillinger

Vi gør alt for at gøre ventetiden under jobsøgningen så kort som mulig. Nogle stillinger kræver dog et større kandidatfelt end andre og tager derfor mere tid.

Er du med i et kandidatfelt, holder vi dig løbende orienteret om status og tidsplaner for det videre forløb.

Nedenfor finder du en oversigt over de ledige stillinger, som pro2match har mulighed for at annoncere, mens andre af diskretionsgrunde ikke oplyses her.

Stillingsbetegnelser: - links
(er under udarbejdelse)