Datapolitik kandidater

Dataansvarlig:
pro2match
Gydevang 39
3450 Allerød

I henhold til lovmæssige krav har pro2match en datapolitik vedr. indsamling og behandling af dine personoplysninger, når du søger en stilling hos os, og når vi kontakter dig vedr. en konkret stilling.

1. Dine Personoplysninger og brugen heraf
A)  For at kunne præsentere kvalificerede kandidater for vores kunder, indsamles dit CV samt andre personoplysninger, så vi har mulighed for at videregive informationerne til vores kunde. pro2match varetager dine data i fortrolighed. Inden vi informerer kunden, sikrer vi os, at vi har dit samtykke til at videregive dit:
CV, cover letter, navn, stilling, køn, adresse, e-mail, telefon nr., fødselsdato, arbejdsområde, uddannelse, afsluttet år og foto.

B) Du må ikke videregive personfølsomme oplysninger til os så som: cpr. nr., race, etnicitet, religion, filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbredsmæssige informationer, politisk standpunkt og fagforenings-tilhørsforhold.

2. Dit skriftlige samtykke
Vi videregiver kun oplysninger til en kunde, når vi præsenterer mulige kandidater. Og først efter vi har modtaget dit samtykke.

3. Får andre adgang til dine personoplysninger
A) Kunden, for hvem pro2match varetager rekrutteringsprocessen, får dine personoplysninger.

B) pro2match anvender eksterne virksomheder, kaldet databehandlere, som leverandørerer til opbevaring af persondata. Databehandlerne indsamler eksempelvis dine data, når du søger på et af vores jobopslag. De opbevarer data i overensstemmelse med pro2matchs instruks og lovgivningen på området.

4. Data opbevares i max. to år
Efter dit samtykke opbevarer vi dine data i max. to år. Herefter vil du skriftligt blive spurgt, om du ønsker at forlænge perioden med endnu to år. Takker du nej, vil dine data blive slettet hurtigst muligt..

5. Ifølge den europæiske General Data Protection Regulation har du ret til:

  • indsigt i behandlingen af dine personoplysninger og at få adgang til dem
  • at få rettet fejlregistreringer og få udfyldt manglende personoplysninger
  • at "blive glemt" eller få slettet dine personoplysninger samt få slettet offentligt tilgængelige data
  • at få begrændset indsamlingen af dine personoplysninger, hvis det er for at beskytte dit privatliv
  • at blive informeret om modtageren af dine persondata, og hvem der kommer til at se dem
  • at få flyttet dine data og genbruge dem et andet sted
  • at nægte at dine data benyttes til direkte markedsføring
  • at nægte at beslutninger vedr. dine data træffes via "automated processing" og er imod dine lovmæssige rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os. Kontaktinformationerne fremgår under punkt 6. Kontakt. I henhold til loven skal vi svare inden 30 dage. Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar eller vi går over fristen, har du mulighed for at klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.

6. Ændringer til ovennævnte politik
Vi forbeholder os retten til at opdatere ovennævnte politik. Datoen for seneste opdatering fremgår nederst på siden.

7. Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du gøre det vil at kontakte pro2match på:
Email: mail@ pro2match.dk, Emne (i overskriftsfeltet bedes skrevet): GDPR.

Vi vil straks behandle din forespørgsel.

Ovennævnte datapolitik er opdateret i november. 2018