Datapolitik virksomheder

Dataansvarlig:
pro2match
Gydevang 39
3450 Allerød

I henhold til lovmæssige krav har pro2match en datapolitik. Datapolitiken vedrører indsamling og behandling af dine personoplysninger som kunde, når du benytter pro2match som partner indenfor rekruttering, search og outplacement.

1. Personoplysninger og brugen heraf
A) I forbindelse med oprettelse af en samarbejdsaftale, indsamler pro2match persondata på de kontraktansvarlige for at kunne opfylde kontrakten. pro2match varetager de indgivne data, så som: dit navn, din titel,  email, telefonnummer samt din virksomheds navn og adresse, med fortrolighed  i henhold til lovgivningen.

B) Vi beder dig om ikke at videregive personfølsomme oplysninger så som: cpr. nr., race, etnicitet, religion, filosofisk overbevisning, seksuel orientering, informationer om helbred, politisk standpunkt og fagforenings-tilhørsforhold.

2. Grundlaget for opbevaring af data
Vi indsamler dine data, fordi de er nødvendige for, at vi kan levere rekrutterings-, search og outplacementydelser til din virksomhed ifølge kontrakten.

3. Hvem får adgang til personoplysningerne
A) Vi videregiver ikke dine personoplysninger til direct marketing

B) pro2match anvender eksterne samarbejdspartnere, kaldet databehandlere, til at opbevare data for os. Databehandlerne opbevarer i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med levering af deres ydelser til os. Databehandlerne opbevarer data i overensstemmelse med pro2matchs datapolitik og lovgivningen på området.

4. Data opbevares kun så længe bogføringsloven kræver det
Vi sletter løbende dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til. Vi beholder kun personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det. Ifølge den danske bogføringslov er det eksempelvis nødvendigt at opbevare bogføringsdata i 5 år, før de må slettes.

5. Ifølge EUs general Data Protection Regulation, har du ret til:

  • indsigt i behandlingen af dine personoplysninger og at få adgang til dem
  • at få rettet fejlregistreringer og få udfyldt manglende personoplysninger
  • at "blive glemt" eller få slettet dine personoplysninger samt få slettet offentligt tilgængelige data
  • at få begrænset indsamlingen af dine personoplysninger, hvis det er for at beskytte dit privatliv
  • at blive informeret om modtageren af dine persondata, og hvem der kommer til at se dem
  • at få flyttet dine data og genbruge dem et andet sted
  • at nægte at dine data benyttes til direkte markedsføring
  • at nægte at beslutninger vedr. dine data træffes via "automated processing" og er imod dine lovmæssige rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os. Kontaktinformationerne fremgår under punkt 6. Kontakt. I henhold til loven skal vi svare inden 30 dage. Såfremt du ikke er tilfreds med vores svar eller vi går over fristen, har du mulighed for at klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.

6. Ændringer til ovennævnte politik
Vi forbeholder os retten til at opdatere ovennævnte politik. Datoen for seneste opdatering fremgår nederst på siden.

7. Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du gøre det ved at kontakte pro2match på:
Email:  mail@ pro2match.dk , Emne (i overskriftsfeltet bedes skrevet): GDPR.

Vi vil straks effektuere dine ønsker.

Ovennævnte datapolitik er opdateret i november. 2018.